خدمات ارائه شده در این شعبه

Chilled

یخچالی

Frozen

موادغذایی منجمد

Fruit-&-Vegetables

میوه و سبزی

مادر و کودک

مادر و کودک

نان و شیرینی پاسداران

نان و شیرینی

Cleaning

بهداشتی

مجتمع مسکونی تجاری A.S.P

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ۶۴ غربی، مجتمع مسکونی تجاری آ. اس. پ، پلاک ۶۸ تجاری

شماره تلفن : ۸۸۶۰۰۲۰۷