خدمات ارائه شده در این شعبه

Mavad-Ghazaei-Amade

مواد غذایی آماده

cenza

قهوه سنزا

Fruit-&-Vegetables

میوه و سبزیجات

نان و شیرینی پاسداران

نان و شیرینی

Cleaning

کالاهای مصرفی

مجتمع مسکونی تجاری سییرا

شمشک - مجتمع مسکونی تجاری سییرا، طبقه همکف

شماره تلفن: ۲۶۵۲۶۲۷۱