فرصت شغلی

کارشناس help-desk

  • دو سال سابقه کار در سمت مشابه
  • کارشناسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات یا شبکه
  • آشنا به مفاهیم سرور، مانیتورینگ، سوئیچینگ و روتینگ
  • آشنا به زبان انگلیسی