فرصت شغلی

حسابدار-Accountants

Accountants
  • آشنا به حقوق و دستمزد و امور بیمه تامین اجتماعی
  • توانایی صدور اسناد حسابداری
  • آشنا به اصول خزانه داری
  • توانایی تهیه گزارشات مالی (ارزش افزوده ، ترازنامه و عملکرد…)
  • آشنا به نرم افزار های حسابداری “Microsoft ERP”راهکاران
  • کارشناس در رشته های مالی و حسابداری