فرصت شغلی

فروشنده_صندوق دار فروشگاه

SPAR-SALES
  • آشنا به صنعت خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای
  • برای فروشگاه های گالریا (ولنجک)، شمشک، آ. اس. پ، پاسداران