فرصت شغلی

کارشناس بازرگانی

COMMERCIAL
  • توانایی مذاکره و عقد قرارداد با تأمین کنندگان بخش FMCG
  • برقراری ارتباط مستمر و پویا با تأمین کنندگان و تولیدکنندگان محصولات تند مصرف
  • برنامه ریزی و سفارش گذاری خرید روزانه – دوره ای و… کالا از تأمین کنندگان
  • انجام مطالعات بازاریابی جهت بررسی بازار تامین کنندگان جدید
  • شناخت نسبی از گروه های کالایی و میزان سهم بازار آن در فروشگاه های زنجیره ای
  • آشنا به اصول عقد قرارداد با تامین کنندگان
  • توانایی ارائه استراتژی های فروش در حوزه کالاهای FMCG
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی و سایر رشته های مرتبط
  • ۲ سال سابقه کار مشابه