فرصت شغلی

کارشناس بازرگانی

COMMERCIAL
  • دو سال سابقه کار در سمت مشابه
  • کارشناسی مدیریت (کلیه گرایش ها)
  • آشنا به صنعت خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای
  • آشنا به زبان انگلیسی