در صورتی که علاقه به کار در یک محیط فروشگاهی و اداری فعال و بین المللی را دارید، رزومه خود را اینجا آپلود کرده و از طریق واحد منابع انسانی شرایط خود را پیگیری کنید.

شماره واحد منابع انسانی:
۰۲۱۴۵۲۶۴ داخلی ۶۰۰۲